Tổng lượt truy cập: 297628
Số người đang online: 478
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Nếu có phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính, ông (bà) có thể liên hệ:

1.Tại Bộ Công an - SĐT: 069.2342865, website: https://pakn.dichvucong.gov.vn, Email: tiepnhanphananhkiennghi@mps.gov.vn

2.Tại Công an tỉnh - SĐT: 069.4309589, Email: ca@quangngai.gov.vn

Hoặc phản ánh trực tiếp theo các thông tin dưới đây


Người dân

Thông tin liên hệ

Địa chỉ liên hệ

Phản ánh, kiến nghị về việc

Nội dung phản ánh, kiến nghị

Tài liệu đính kèm

Mã bảo mật

Nhập mã bảo mật ở trên (bắt buộc)  
PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ ĐÃ TRẢ LỜICông an tỉnh Quảng Ngãi Xem trả lời
Độc giả 17-04-2020

Hồ sơ làm thủ tục cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện về ANTT để làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện gồm những giấy tờ gì?

Nội dung kiến nghị: Hồ sơ làm thủ tục cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện về ANTT để làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện gồm những giấy tờ gì?

Công an tỉnh Quảng Ngãi Xem trả lời
Độc giả 17-04-2020

Hồ sơ để cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện về ANTT là bao lâu?

Nội dung kiến nghị: Hồ sơ để cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện về ANTT là bao lâu?

Công an tỉnh Quảng Ngãi Xem trả lời
Độc giả 17-04-2020

Mất giấy Chứng nhận đủ điều kiện về ANTT để được cấp lại thủ tục như thế nào?

Nội dung kiến nghị: Mất giấy Chứng nhận đủ điều kiện về ANTT để được cấp lại thủ tục như thế nào?

Công an tỉnh Quảng Ngãi Xem trả lời
Độc giả 17-04-2020

Tôi là hộ kinh doanh được UBND thành phố Quảng Ngãi cấp giấy phép kinh doanh hoạt động karaoke, tôi phải nộp hồ sơ với cơ quan nào? Thẩm quyền cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện về ANTT?

Nội dung kiến nghị: Tôi là hộ kinh doanh được UBND thành phố Quảng Ngãi cấp giấy phép kinh doanh hoạt động karaoke, tôi phải nộp hồ sơ với cơ quan nào? Thẩm quyền cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện về ANTT?

Công an tỉnh Quảng Ngãi Xem trả lời
Độc giả 17-04-2020

Doanh nghiệp được phòng ĐKKD thuộc Sở KHĐT tỉnh Quảng Ngãi cấp giấy Phép kinh doanh dịch vụ bảo vệ, thẩm quyền cấp nào cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện về ANTT và tự đào tạo nhân viên DVBV cho cơ sở của mình được không?

Nội dung kiến nghị: Doanh nghiệp được phòng ĐKKD thuộc Sở KHĐT tỉnh Quảng Ngãi cấp giấy Phép kinh doanh dịch vụ bảo vệ, thẩm quyền cấp nào cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện về ANTT và tự đào tạo nhân viên DVBV cho cơ sở của mình được không?

Công an tỉnh Quảng Ngãi Xem trả lời
Độc giả 17-04-2020

Tôi đang thường trú tại huyện Đức Phổ muốn kinh doanh dịch vụ cầm đồ tại địa bàn huyện Mộ Đức có được không?

Nội dung kiến nghị: Tôi đang thường trú tại huyện Đức Phổ muốn kinh doanh dịch vụ cầm đồ tại địa bàn huyện Mộ Đức có được không?

Công an tỉnh Quảng Ngãi Xem trả lời
Độc giả 17-04-2020

Cơ sở kinh doanh karaoke của tôi hoạt động không có hiệu quả nay tôi xin ngừng hoạt động thủ tục như thế nào?

Nội dung kiến nghị: Cơ sở kinh doanh karaoke của tôi hoạt động không có hiệu quả nay tôi xin ngừng hoạt động thủ tục như thế nào?

Công an tỉnh Quảng Ngãi Xem trả lời
Độc giả 17-04-2020

Thay đổi người đứng đầu trong cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT thì cơ sở phải làm thủ tục gì?

Nội dung kiến nghị: Thay đổi người đứng đầu trong cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT thì cơ sở phải làm thủ tục gì?

Công an tỉnh Quảng Ngãi Xem trả lời
Độc giả 17-04-2020

Tôi muốn kinh doanh dịch vụ bảo vệ cần đáp ứng những điều kiện gì?

Nội dung kiến nghị: Tôi muốn kinh doanh dịch vụ bảo vệ cần đáp ứng những điều kiện gì?

Công an tỉnh Quảng Ngãi Xem trả lời
Độc giả 17-04-2020

Tôi muốn đứng tên là người đại diện pháp luật tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke thì cần đáp ứng những điều kiện nào?

Nội dung kiến nghị: Tôi muốn đứng tên là người đại diện pháp luật tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke thì cần đáp ứng những điều kiện nào?

Công an tỉnh Quảng Ngãi Xem trả lời
Độc giả 17-04-2020

Doanh nghiệp tôi đang kinh doanh dịch vụ lưu trú và muốn kinh doanh thêm dịch vụ karaoke ở cùng một địa điểm cần hồ sơ thủ tục như thế nào?

Nội dung kiến nghị: Doanh nghiệp tôi đang kinh doanh dịch vụ lưu trú và muốn kinh doanh thêm dịch vụ karaoke ở cùng một địa điểm cần hồ sơ thủ tục như thế nào?

Công an tỉnh Quảng Ngãi Xem trả lời
Độc giả 17-04-2020

Doanh nghiệp của tôi đang kinh doanh dịch vụ lưu trú, xoa bóp, karaoke nhưng do kinh doanh không hiệu quả nên tôi cho một đơn vị khác thuê lại khu vực dịch vụ xoa bóp, karaoke có được không?

Nội dung kiến nghị: Doanh nghiệp của tôi đang kinh doanh dịch vụ lưu trú, xoa bóp, karaoke nhưng do kinh doanh không hiệu quả nên tôi cho một đơn vị khác thuê lại khu vực dịch vụ xoa bóp, karaoke có được không?

Công an tỉnh Quảng Ngãi Xem trả lời
Độc giả 17-04-2020

Tôi đứng tên trong giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh để kinh doanh dịch vụ lưu trú nhưng vì điều kiện thường xuyên đi công tác xa nên muốn ủy quyền cho một người trong Công ty đứng tên trong giấy Chứng nhận đủ điều kiện về ANTT có được không?

Nội dung kiến nghị: Tôi đứng tên trong giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh để kinh doanh dịch vụ lưu trú nhưng vì điều kiện thường xuyên đi công tác xa nên muốn ủy quyền cho một người trong Công ty đứng tên trong giấy Chứng nhận đủ điều kiện về ANTT có được không?

Công an tỉnh Quảng Ngãi Xem trả lời
Độc giả 17-04-2020

Doanh nghiệp tôi kinh doanh dịch vụ lưu trú, massage, karaoke nay muốn mở thêm một cơ sở kinh doanh cùng ngành, nghề tại một địa điểm khác thì thẩm quyền cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện về ANTT do cơ quan nào cấp?

Nội dung kiến nghị: Doanh nghiệp tôi kinh doanh dịch vụ lưu trú, massage, karaoke nay muốn mở thêm một cơ sở kinh doanh cùng ngành, nghề tại một địa điểm khác thì thẩm quyền cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện về ANTT do cơ quan nào cấp?

Công an tỉnh Quảng Ngãi Xem trả lời
Độc giả 17-04-2020

Đối tượng nào phải huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp?

Nội dung kiến nghị: Đối tượng nào phải huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp?

Công an tỉnh Quảng Ngãi Xem trả lời
Độc giả 17-04-2020

Đơn vị chúng tôi còn một số vật liệu nổ công nghiệp đã quá hạn không còn sử dụng được, muốn tiêu hủy số vật liệu nổ trên thì thủ tục như thế nào?

Nội dung kiến nghị: Đơn vị chúng tôi còn một số vật liệu nổ công nghiệp đã quá hạn không còn sử dụng được, muốn tiêu hủy số vật liệu nổ trên thì thủ tục như thế nào?

Công an tỉnh Quảng Ngãi Xem trả lời
Độc giả 17-04-2020

Sau khi cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện về ANTT để kinh doanh dịch vụ lưu trú thì cần bổ sung những hồ sơ, tài liệu gì?

Nội dung kiến nghị: Sau khi cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện về ANTT để kinh doanh dịch vụ lưu trú thì cần bổ sung những hồ sơ, tài liệu gì?

Công an tỉnh Quảng Ngãi Xem trả lời
Độc giả 17-04-2020

Công ty tôi được Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Quảng Ngãi cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện về ANTT để kinh doanh dịch vụ bảo vệ muốn triển khai mục tiêu bảo vệ ngoài tỉnh thì cần thủ tục, giấy tờ như thế nào?

Nội dung kiến nghị: Công ty tôi được Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Quảng Ngãi cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện về ANTT để kinh doanh dịch vụ bảo vệ muốn triển khai mục tiêu bảo vệ ngoài tỉnh thì cần thủ tục, giấy tờ như thế nào?

Công an tỉnh Quảng Ngãi Xem trả lời
Độc giả 17-04-2020

Hồ sơ cấp đổi do sai thông tin và có sự thay đổi nội dung thông tin ghi trên giấy Chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thì thủ tục như thế nào?

Nội dung kiến nghị: Hồ sơ cấp đổi do sai thông tin và có sự thay đổi nội dung thông tin ghi trên giấy Chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thì thủ tục như thế nào?

Công an tỉnh Quảng Ngãi Xem trả lời
Độc giả 17-04-2020

Doanh nghiệp tôi kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn huyện Bình Sơn thì cơ quan nào có quyền kiểm tra, thanh tra cơ sở của tôi?

Nội dung kiến nghị: Doanh nghiệp tôi kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn huyện Bình Sơn thì cơ quan nào có quyền kiểm tra, thanh tra cơ sở của tôi?

« Trang trước12 3 4 5