Tổng lượt truy cập: 1577247
Số người đang online: 53
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

Độc giả 17-04-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Tôi là hộ kinh doanh được UBND thành phố Quảng Ngãi cấp giấy phép kinh doanh hoạt động karaoke, tôi phải nộp hồ sơ với cơ quan nào? Thẩm quyền cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện về ANTT?

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Tôi là hộ kinh doanh được UBND thành phố Quảng Ngãi cấp giấy phép kinh doanh hoạt động karaoke, tôi phải nộp hồ sơ với cơ quan nào? Thẩm quyền cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện về ANTT?

FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

- Trong trường hợp này ông/bà nộp hồ sơ tại Công an thành phố quảng Ngãi.

- Thẩm quyền cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện về ANTT (theo quy định tại Khoản 3 điều 24 Nghị định số 96 của Chính Phủ) quy định: Công an cấp huyện thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý các cơ sở kinh doanh (trừ các cơ sở kinh doanh quy định tại điểm a khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 24).