Tổng lượt truy cập: 1577259
Số người đang online: 58
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

Nguyễn Thành Nam 06-12-2022

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Hỏi về hướng dẫn đăng ký tài khoản định danh điện tử

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Xin hỏi quý cơ quan, mình muốn đăng ký tài khoản định danh điện tử thì làm như thế nào?

FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)