Tổng lượt truy cập: 1577201
Số người đang online: 39
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

Độc giả 17-04-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Mất giấy Chứng nhận đủ điều kiện về ANTT để được cấp lại thủ tục như thế nào?

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Mất giấy Chứng nhận đủ điều kiện về ANTT để được cấp lại thủ tục như thế nào?

FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Hồ sơ đề nghị cấp lại trong trường hợp bị mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự gồm các tài liệu sau đây:

a) Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh gửi cơ quan Công an có thẩm quyền (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96);

b) Biên lai nộp tiền phạt theo quy định của pháp luật (nếu có).