Tổng lượt truy cập: 163490
Số người đang online: 22


STTThủ tục hành chínhCơ quan thực hiện
1 Thủ tục đăng ký thường trú (chỉ áp dụng trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi)
- Công an thành phố Quảng Ngãi
- Địa chỉ: 160 Phan Bội Châu, Phường Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi
2 Thủ tục tách sổ hộ khẩu (chỉ áp dụng trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi)
- Công an thành phố Quảng Ngãi
- Địa chỉ: 160 Phan Bội Châu, Phường Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi
3 Thủ tục cấp đổi sổ hộ khẩu (chỉ áp dụng trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi)
- Công an thành phố Quảng Ngãi
- Địa chỉ: 160 Phan Bội Châu, Phường Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi
4 Thủ tục cấp lại sổ hộ khẩu (chỉ áp dụng trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi)
- Công an thành phố Quảng Ngãi
- Địa chỉ: 160 Phan Bội Châu, Phường Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi
5 Thủ tục điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu (chỉ áp dụng trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi)
- Công an thành phố Quảng Ngãi
- Địa chỉ: 160 Phan Bội Châu, Phường Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi
6 Thủ tục xóa đăng ký thường trú (chỉ áp dụng trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi)
- Công an thành phố Quảng Ngãi
- Địa chỉ: 160 Phan Bội Châu, Phường Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi
7 Thủ tục xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú (chỉ áp dụng trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi)
- Công an thành phố Quảng Ngãi
- Địa chỉ: 160 Phan Bội Châu, Phường Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi
8 Thủ tục hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật (chỉ áp dụng trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi)
- Công an thành phố Quảng Ngãi
- Địa chỉ: 160 Phan Bội Châu, Phường Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi
9 Thủ tục cấp giấy chuyển hộ khẩu (chỉ áp dụng trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi)
- Công an thành phố Quảng Ngãi
- Địa chỉ: 160 Phan Bội Châu, Phường Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi