Tổng lượt truy cập: 297605
Số người đang online: 473
Thông báo - Văn bản

Tìm kiếm văn bản

Số/ký hiệu:
Ngày ban hành:
Trích yếu:
STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải về
1002/08/2021 Phụ lục Chỉ số đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2021
25548/QĐ-BCA-C0606/07/2021 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký cư trú và lĩnh vực xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an
3File dự thảo11/06/2021 Góp ý dự thảo Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021
42609/QĐ-BCA-C0820/04/2021 quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực đăng ký phương tiện giao thông đường bộ
52974/QĐ-BCA-C0704/05/2021 Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực PCCC
61740/CAT-PV01(PC)10/05/2021 Triển khai thực hiện thử nghiệm Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 (mở rộng phạm vi áp dụng)
71743/TB-CAT-PV01(PC)10/05/2021 Thông báo v/v tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Công an tỉnh Quảng Ngãi tịa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi
89080/QĐ-BCA27/10/2020 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, được thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thầm quyền giải quyết của Bộ Công an
9214/PV01(PC)08/04/2021 Góp ý dự thảo quy trình giải quyết TTHC để áp dụng ISO 9001:2015
10609/KH-BTP26/03/2021 Tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân"
11770/QĐ-TTg05/06/2020 Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam
12PHỤ LỤC 231/07/2020 Chỉ số đánh giá công tác cải cách hành chính các Phòng PA08, PC06, PC07, PC08
13PHỤ LỤC 131/07/2020 Chỉ số đánh giá công tác cải cách hành chính của Công an các huyện, thành phố
14PHỤ LỤC 331/07/2020 Chỉ số đánh giá công tác CCHC các đơn vị cấp phòng không trực tiếp giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân (trừ PA08, PC06, PC07, PC08)
157649/QĐ-BCA-V1924/12/2014 Quyết định số 7649/QĐ-BCA-V19 ngày 24-12-2014 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy định đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi
167650/QĐ-BCA-V1924/12/2014 Quyết định Số 7650/QĐ-BCA-V19 ngày 24-12-2014 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy định về việc tham gia ý kiến và thẩm định quy định về thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong Công an nhân dân
177648/QĐ-BCA-V1924/12/2014 Quyết định số 7648/QĐ-BCA-V19 ngày 24-12-2014 của Bộ trưởng Bộ Công an Ban hành quy định chế độ kiểm tra, báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính và hướng dẫn niêm yết công khai thủ tục hành chính
18026/05/2020 Dự thảo Kế hoạch Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020
19026/05/2020 V/v lấy ý kiến Kế hoạch Chỉ số CCHC năm 2020
20026/05/2020 Bảng điểm Chỉ số công tác cải cách hành chính các đơn vị cấp phòng không trực tiếp giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân (trừ phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Cảnh sát QLHC về TTXH, Cảnh sát PCCC, Cảnh sát giao thông)

« Trang trước12 3 4 5