Tổng lượt truy cập: 175809
Số người đang online: 39
Thông báo - Văn bản

Tìm kiếm văn bản

Số/ký hiệu:
Ngày ban hành:
Trích yếu:
STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải về
1PHỤ LỤC 231/07/2020 Chỉ số đánh giá công tác cải cách hành chính các Phòng PA08, PC06, PC07, PC08
2PHỤ LỤC 131/07/2020 Chỉ số đánh giá công tác cải cách hành chính của Công an các huyện, thành phố
3PHỤ LỤC 331/07/2020 Chỉ số đánh giá công tác CCHC các đơn vị cấp phòng không trực tiếp giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân (trừ PA08, PC06, PC07, PC08)
47649/QĐ-BCA-V1924/12/2014 Quyết định số 7649/QĐ-BCA-V19 ngày 24-12-2014 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy định đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi
57650/QĐ-BCA-V1924/12/2014 Quyết định Số 7650/QĐ-BCA-V19 ngày 24-12-2014 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy định về việc tham gia ý kiến và thẩm định quy định về thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong Công an nhân dân
67648/QĐ-BCA-V1924/12/2014 Quyết định số 7648/QĐ-BCA-V19 ngày 24-12-2014 của Bộ trưởng Bộ Công an Ban hành quy định chế độ kiểm tra, báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính và hướng dẫn niêm yết công khai thủ tục hành chính
7026/05/2020 Dự thảo Kế hoạch Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020
8026/05/2020 V/v lấy ý kiến Kế hoạch Chỉ số CCHC năm 2020
9026/05/2020 Bảng điểm Chỉ số công tác cải cách hành chính các đơn vị cấp phòng không trực tiếp giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân (trừ phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Cảnh sát QLHC về TTXH, Cảnh sát PCCC, Cảnh sát giao thông)
10026/05/2020 Chỉ số đánh giá công tác cải cách hành chính của Công an huyện, thị xã, thành phố
11026/05/2020 Bảng điểm Chỉ số công tác cải cách hành chính của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Phòng Cảnh sát PCCC và Phòng Cảnh sát giao thông
12933/QĐ-BCA-C0811/02/2020 Quyết định số 933/QĐ-BCA-C08, ngày 11/02/2020 của Bộ Công an về TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đăng ký phương tiện giao thông đường bộ
1358/QĐ-BCA14/02/2020 Quyết định số 58/QĐ-BCA
14TCVN ISO 9001:201511/02/2020 Triển khai thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015
151291/QĐ-TTg07/10/2019 Quyết định số 1291/QĐ-TTg, ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ
161655/QĐ-BCA-A6109/05/2016 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế và thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an
172272/KH-CAT-PV01(PC)03/06/2019 Biểu mẫu phục vụ chấm điểm CCHC
18 3625/QĐ-BCA-C4117/07/2018 Quyết định 3625/QĐ-BCA-C41 Ngày 17/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về bộ thủ tục hành chính mới​
195551/QĐ-BCA-V1906/05/2016 ​Quyết định số 5551/QĐ-BCA-V19 ban hành thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an​
20306/TTHT-CAT-BĐQNI27/04/2018 Thỏa thuận hợp tác Bưu điện - Công an tỉnh Quảng Ngãi về Cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc phẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh qua dịch vụ bưu chính công ích

« Trang trước12 3 4 5