Tổng lượt truy cập: 1732004
Số người đang online: 597
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

Độc giả 17-04-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Tôi đang thường trú tại huyện Đức Phổ muốn kinh doanh dịch vụ cầm đồ tại địa bàn huyện Mộ Đức có được không?

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Tôi đang thường trú tại huyện Đức Phổ muốn kinh doanh dịch vụ cầm đồ tại địa bàn huyện Mộ Đức có được không?

FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Trong trường hợp này ông/bà không đủ điều kiện để kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn huyện Mộ Đức, vì người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ phải là người có hộ khẩu thường trú ít nhất 05 năm tại xã, phường, thị trấn nơi đăng ký đặt địa điểm hoạt động kinh doanh.