Tổng lượt truy cập: 1731963
Số người đang online: 584
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

Độc giả 17-04-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Doanh nghiệp của tôi đang kinh doanh dịch vụ lưu trú, xoa bóp, karaoke nhưng do kinh doanh không hiệu quả nên tôi cho một đơn vị khác thuê lại khu vực dịch vụ xoa bóp, karaoke có được không?

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Doanh nghiệp của tôi đang kinh doanh dịch vụ lưu trú, xoa bóp, karaoke nhưng do kinh doanh không hiệu quả nên tôi cho một đơn vị khác thuê lại khu vực dịch vụ xoa bóp, karaoke có được không?

FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Trong trường hợp này Doanh nghiệp của ông/bà được phép cho thuê lại nhưng phải thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền và làm thủ tục cấp đổi giấy Chứng nhận đủ điều kiện về ANTT.