Tổng lượt truy cập: 1577214
Số người đang online: 43
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

Độc giả 17-04-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Đơn vị chúng tôi còn một số vật liệu nổ công nghiệp đã quá hạn không còn sử dụng được, muốn tiêu hủy số vật liệu nổ trên thì thủ tục như thế nào?

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Đơn vị chúng tôi còn một số vật liệu nổ công nghiệp đã quá hạn không còn sử dụng được, muốn tiêu hủy số vật liệu nổ trên thì thủ tục như thế nào?

FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

1. Vật liệu nổ công nghiệp quá hạn, mất phẩm chất và không có khả năng tái chế thì phải tiến hành tiêu hủy. Đơn vị tổ chức tiêu hủy phải có giấy phép sản xuất hoặc giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp được cấp có thẩm quyền cấp. Phương án tiêu hủy phải được gửi tới Sở Công thương xem xét và chấp thuận.

2. Trình tự thủ tục các bước tiến hành tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 16, QCVN 02:2008/BCT và hướng dẫn của nhà sản xuất.

3. Trường hợp không rõ đặc tính vật liệu nổ công nghiệp cần tiêu hủy hoặc không nắm được phương pháp tiêu hủy, đơn vị tổ chức tiêu hủy phải liên hệ với nhà cung ứng vật liệu nổ công nghiệp để được hướng dẫn hoặc hỗ trợ dịch vụ hủy vật liệu nổ công nghiệp.