Tổng lượt truy cập: 1577224
Số người đang online: 49
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

Độc giả 17-04-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Thay đổi người đứng đầu trong cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT thì cơ sở phải làm thủ tục gì?

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Thay đổi người đứng đầu trong cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT thì cơ sở phải làm thủ tục gì?

FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Hồ sơ thủ tục để thay đổi người đứng đầu gồm các loại giấy tờ sau:

- Công văn đề nghị cấp đổi giấy Chứng nhận đủ điều kiện về ANTT;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Bản khai lý lịch  kèm theo phiếu lý lịch tư pháp số 2 của người đứng đầu;