Tổng lượt truy cập: 1731928
Số người đang online: 569
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

Độc giả 17-04-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Cơ sở kinh doanh karaoke của tôi hoạt động không có hiệu quả nay tôi xin ngừng hoạt động thủ tục như thế nào?

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Cơ sở kinh doanh karaoke của tôi hoạt động không có hiệu quả nay tôi xin ngừng hoạt động thủ tục như thế nào?

FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

- Thông báo cho cơ quan có thẩm về việc ngừng hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke.

- Nộp lại các giấy tờ có liên quan đến cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke như: giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là doanh nghiệp phải nộp lại con dấu); giấy Chứng nhận đủ điều kiện về ANTT và các loại giấy tờ khác có liên quan cho cơ quan nơi cấp giấy.