Tổng lượt truy cập: 163487
Số người đang online: 20


STTThủ tục hành chínhCơ quan thực hiện
1 Thủ tục đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy
- Công an huyện
- Địa chỉ: Trụ sở Công an huyện
2 Thủ tục đăng ký sang tên xe mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Công an huyện
- Địa chỉ: Trụ sở Công an huyện
3 Thủ tục sang tên, di chuyển xe mô tô, xe gắn máy đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
- Công an huyện
- Địa chỉ: Trụ sở Công an huyện
4 Thủ tục đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến
- Công an huyện
- Địa chỉ: Trụ sở Công an huyện
5 Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy và biển số xe
- Công an huyện
- Địa chỉ: Trụ sở Công an huyện
6 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe
- Công an huyện
- Địa chỉ: Trụ sở Công an huyện
7 Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy và biển số xe 
- Công an huyện
- Địa chỉ: Trụ sở Công an huyện