Tổng lượt truy cập: 1577255
Số người đang online: 57
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

Độc giả 17-04-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Doanh nghiệp tôi đang kinh doanh dịch vụ lưu trú và muốn kinh doanh thêm dịch vụ karaoke ở cùng một địa điểm cần hồ sơ thủ tục như thế nào?

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Doanh nghiệp tôi đang kinh doanh dịch vụ lưu trú và muốn kinh doanh thêm dịch vụ karaoke ở cùng một địa điểm cần hồ sơ thủ tục như thế nào?

FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Hồ sơ thủ tục để kinh doanh dịch vụ karaoke gồm các loại giấy tờ sau:

- Văn bản đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Biên bản nghiệm thu hoặc biên bản kiểm tra về PCCC;

- Bản chính giấy Chứng nhận đủ điều kiện về ANTT đã được cấp.