Tổng lượt truy cập: 1577227
Số người đang online: 49
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

Độc giả 17-04-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Doanh nghiệp tôi kinh doanh dịch vụ lưu trú, massage, karaoke nay muốn mở thêm một cơ sở kinh doanh cùng ngành, nghề tại một địa điểm khác thì thẩm quyền cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện về ANTT do cơ quan nào cấp?

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Doanh nghiệp tôi kinh doanh dịch vụ lưu trú, massage, karaoke nay muốn mở thêm một cơ sở kinh doanh cùng ngành, nghề tại một địa điểm khác thì thẩm quyền cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện về ANTT do cơ quan nào cấp?

FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Theo quy định tại Điểm d khoản 1, Điều 23 Nghị định 96 của Chính Phủ quy định: Đối với cơ sở kinh doanh trực thuộc có địa điểm kinh doanh ngoài địa điểm của cơ sở kinh doanh chính, thì mỗi cơ sở kinh doanh trực thuộc nộp một bộ hồ sơ cho cơ quan Công an có thẩm quyền quản lý cơ sở kinh doanh chính để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho cơ sở kinh doanh trực thuộc đó.