Tổng lượt truy cập: 1577208
Số người đang online: 39
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

Độc giả 17-04-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Hồ sơ để cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện về ANTT là bao lâu?

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Hồ sơ để cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện về ANTT là bao lâu?

FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

 - Hồ sơ cấp mới kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ là không quá 05 ngày làm việc.

 - Đối với trường hợp cấp đổi, cấp lại không quá 04 ngày làm việc.