Tổng lượt truy cập: 1731996
Số người đang online: 598

công dan sử dụng dịch vụ công trực tuyến


Bước 1

Từ Trang Chủ, Công Dân chọn Các Loại Dịch Vụ để bắt đầu.

Bước 2

Công dân chọn loại dịch vụ cần sử dụng.

Bước 3

Thông tin thủ tục chi tiết để thực hiện dịch vụ công

 

Bước 4

Tải các biểu mẫu và điền thông tin, sau đó đến địa chỉ thực hiện dịch vụ công ghi ở Bước 2.