Tổng lượt truy cập: 1577222
Số người đang online: 47
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

Độc giả 17-04-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Hồ sơ làm thủ tục cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện về ANTT để làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện gồm những giấy tờ gì?

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Hồ sơ làm thủ tục cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện về ANTT để làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện gồm những giấy tờ gì?

FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

* Thủ tục cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện về ANTT gồm những loại giấy tờ sau:

- Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT;

- Bản sao hợp lệ một trong các loại văn bản như (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh…)

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ, tài liệu chứng minh bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với khu vực kinh doanh như (Văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh; Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh);

- Bản khai lý lịch kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp số 2 hoặc Bản khai nhân sự của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh.