Tổng lượt truy cập: 163497
Số người đang online: 27


STTThủ tục hành chínhCơ quan thực hiện
1 Thủ tục cấp Giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài
- Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh
- Địa chỉ: 200 Trường Chinh, phường Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi
2 Thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông
- Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh
- Địa chỉ: 200 Trường Chinh, phường Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi
3 Thủ tục cấp lại hộ chiếu phổ thông
- Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh
- Địa chỉ: 200 Trường Chinh, phường Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi
4 Thủ tục sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông
- Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh
- Địa chỉ: 200 Trường Chinh, phường Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi
5 Thủ tục trình báo mất hộ chiếu
- Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh
- Địa chỉ: 200 Trường Chinh, phường Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi
6 Thủ tục cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam
- Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh
- Địa chỉ: 200 Trường Chinh, phường Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi
7 Thủ tục cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam
- Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh
- Địa chỉ: 200 Trường Chinh, phường Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi
8 Thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài
- Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh
- Địa chỉ: 200 Trường Chinh, phường Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi
9 Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
- Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh
- Địa chỉ: 200 Trường Chinh, phường Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi
10 Thủ tục cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực và gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
- Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh
- Địa chỉ: 200 Trường Chinh, phường Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi
11 Thủ tục cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
- Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh
- Địa chỉ: 200 Trường Chinh, phường Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi
12 Thủ tục cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
- Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh
- Địa chỉ: 200 Trường Chinh, phường Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi
13 Thủ tục cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
- Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh
- Địa chỉ: 200 Trường Chinh, phường Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi
14 Thủ tục cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người người nước ngoài
- Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh
- Địa chỉ: 200 Trường Chinh, phường Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi