Tổng lượt truy cập: 1732029
Số người đang online: 603
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

Độc giả 17-04-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Sau khi cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện về ANTT để kinh doanh dịch vụ lưu trú thì cần bổ sung những hồ sơ, tài liệu gì?

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Sau khi cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện về ANTT để kinh doanh dịch vụ lưu trú thì cần bổ sung những hồ sơ, tài liệu gì?

FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Cơ sở kinh doanh cần bổ sung những tài liệu sau:

- Sơ đồ hiện trạng tại khu vực kinh doanh;

- Phương án đảm bảo ANTT tại cơ sở;

- Danh sách người làm trong cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT.