Tổng lượt truy cập: 1734210
Số người đang online: 45


STTThủ tục hành chínhCơ quan thực hiện
1 Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử ở trong nước (thực hiện tại cấp tỉnh)
- Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh
- Địa chỉ: 200 Trường Chinh, phường Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi
2 Thủ tục trình báo mất hộ chiếu
- Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh
- Địa chỉ: 200 Trường Chinh, phường Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi
3 Thủ tục cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam
- Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh
- Địa chỉ: 200 Trường Chinh, phường Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi
4 Thủ tục cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam
- Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh
- Địa chỉ: 200 Trường Chinh, phường Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi
5 Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
- Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh
- Địa chỉ: 200 Trường Chinh, phường Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi
6 Thủ tục cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
- Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh
- Địa chỉ: 200 Trường Chinh, phường Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi
7 Thủ tục cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
- Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh
- Địa chỉ: 200 Trường Chinh, phường Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi
8 Thủ tục cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
- Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh
- Địa chỉ: 200 Trường Chinh, phường Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi
9 Thủ tục cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài
- Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh
- Địa chỉ: 200 Trường Chinh, phường Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi
10 Thủ tục Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử
- Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh
- Địa chỉ: 200 Trường Chinh, phường Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi
11 Thủ tục Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam
- Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh
- Địa chỉ: 200 Trường Chinh, phường Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi
12 Thủ tục Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
- Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh
- Địa chỉ: 200 Trường Chinh, phường Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi
13 Cấp văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
14 Thủ tục gia hạn tạm trú cho người đã được cấp giấy miễn thị thực tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh
- Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh
- Địa chỉ: 200 Trường Chinh, phường Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi
15 Thủ tục Trình báo mất giấy thông hành
- Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh
- Địa chỉ: 200 Trường Chinh, phường Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi
16 CẤP HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG CÓ GẮN CHÍP ĐIỆN TỬ Ở TRONG NƯỚC (CẤP TỈNH)
- Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh
- Địa chỉ: 200 Trường Chinh, phường Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi
17 THỦ TỤC KHÔI PHỤC GIÁ TRỊ SỬ DỤNG HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG (CẤP TỈNH)
- Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh
- Địa chỉ: 200 Trường Chinh, phường Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi
18 Trình báo mất thẻ ABTC thực hiện tại cấp tỉnh
- Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh
- Địa chỉ: 200 Trường Chinh, phường Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi