Tổng lượt truy cập: 1734287
Số người đang online: 65

Thủ tục cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Trình tự thực hiện Bước 1: chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ:
Người nước ngòai xin thường trú tại Việt Nam đến nộp hồ sơ tại Bộ phận giải quyết thủ tục của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh tại Trung tâm hành chính công tỉnh.
* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp và yêu cầu nộp lệ phí cho cán bộ thu lệ phí. Cán bộ thu lệ phí nhận tiền, viết biên lai thu tiền và giao giấy biên nhận cùng biên lai thu tiền cho người nộp hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, ngày lễ).
Bước 3: Cục Quản lý xuất nhập cảnh thông báo bằng văn bản quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc người nước ngoài xin thường trú. Nếu được chấp nhận, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh nơi người nước ngoài xin thường trú thông báo người nước ngoài được giải quyết được giải quyết cho thường trú.
Bước 4: Trong thời hạn 03 tháng kể từ khi nhận được thông báo giải quyết cho thường trú, người nước ngoài phải đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh nơi xin thường trú để nhận thẻ thường trú.
Người nhận đưa giấy biên nhận. Cán bộ trả kết quả kiểm tra và yêu cầu ký nhận, trả thẻ thường trú cho người đến nhận kết quả.
* Thời gian: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, ngày lễ).
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh tại Trung tâm hành chính công tỉnh.
Hồ sơ + Thành phần hồ sơ:
a, Đơn xin thường trú
b, Lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân cấp
c, Công hàm của cơ quan đại diện của nước mà người đó là công dân đề nghị Việt Nam giải quyết cho người đó thường trú;
d, Bản sao hộ chiếu có chứng thực
đ, Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện được xét cho thường trú quy định tại Điều 40 của Luật Nhập cảnh, xuât cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngòai tại Việt Nam (Luật số 47/2014/QH13, ngày 16/6/2014)
e, Giấy bảo lãnh đối với người nước ngoài quy định tại khoản 3, Điều 39 của Luật Nhập cảnh, xuât cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47/2014/QH13, ngày 16/6/2014)
+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn xin thường trú (NA12), Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam (NA11) theo quy định tại Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015 của Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người  nước ngoài tại Việt Nam .
Phí Cấp thẻ thường trú (cấp mới): 100 USD/01 Thẻ. Thông tư 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.
Thời hạn giải quyết + Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, quyết định cho thường trú; trường hợp xét thấy cần phải thẩm tra bổ sung thì có thể kéo dài thêm nhưng không quá 02 tháng.
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh nơi người nước ngoài xin thường trú thông báo người nước ngoài được giải quyết cho thường trú.
+ Trong thời hạn 03 tháng kể từ khi nhận được thông báo giải quyết cho thường trú, người nước ngoài phải đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh nơi xin thường trú để nhận thẻ thường trú.
Cơ quan thực hiện TTHC a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công an.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Ninh .
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Điều kiện thực hiện Đảm bảo đúng các trường hợp và điều kiện cho thường trú theo quy định tại Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; cụ thể là:
Các trường hợp được xét cho thường trú:
1. Người nước ngoài có công lao, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam được nhà nước Việt Nam tặng huân chương hoặc danh hiệu vinh dự nhà nước.
2. Người nước ngoài là nhà khoa học, chuyên gia đang tạm trú tại Việt Nam.
3. Người nước ngoài được cha, mẹ, vợ, chồng, con là công dân Việt Nam đang thường trú tại Việt Nam bảo lãnh.
4. Người không quốc tịch đã tạm trú liên tục tại Việt Nam từ năm 2000 trở về trước.
Điều kiện xét cho thường trú:
1. Người nước ngoài quy định tại các trường hợp nêu trên được xét cho thường trú nếu có chỗ ở hợp pháp và có thu nhập ổn định bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.
2. Người nước ngoài quy định là nhà khoa học, chuyên gia đang tạm trú tại Việt Nam phải được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quản lý nhà nước về lĩnh vực chuyên môn của người  đó đề nghị.
3. Người nước ngoài được cha, mẹ, vợ, chồng, con là công dân Việt Nam đang thường trú tại Việt Nam bảo lãnh đã tạm trú tại Việt Nam liên tục từ 03 năm trở lên.
Căn cứ pháp lý 1. Luật số 47/2014/QH13, ngày 16/6/2014 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
2. Thông tư 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.
3. Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015 của Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người  nước ngoài tại Việt Nam.

Tải về :  NA11, NA12