Tổng lượt truy cập: 176383
Số người đang online: 30

Thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông

Thủ tục

Cấp hộ chiếu phổ thông

Trình tự thực hiện

* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

* Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh

* Cán bộ quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp và yêu cầu nộp lệ phí cho cán bộ thu lệ phí. Cán bộ thu lệ phí nhận tiền, viết biên lai thu tiền và giao giấy biên nhận cùng biên lai thu tiền cho người nộp hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

* Bước 3: Nhận hộ chiếu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh:

+ Người trực tiếp nhận kết quả đưa giấy biên nhận, biên lai thu tiền và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân để đối chiếu. Cán bộ, nhân viên của cơ quan, tổ chức được ủy thác khi nhận hộ chiếu của người ủy thác phải đưa giấy biên nhận, xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức, chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của bản thân và của người ủy thác để kiểm tra, đối chiếu.

+ Cán bộ trả kết quả kiểm tra và yêu cầu người đến nhận hộ chiếu ký nhận, trả hộ chiếu cho người đến nhận hộ chiếu.

Cách thức thực hiện

* Trực tiếp nộp hồ sơ hoặc Ủy thác cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân nộp hồ sơ cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (trừ ngày Tết, ngày lễ).

* Thời gian trả kết quả: từ thứ 2 đến sáng thứ 6 hàng tuần (trừ ngày Tết, ngày lễ, thứ Bảy và Chủ Nhật) hoặc đề nghị trả kết quả qua dịch vụ bưu chính.

Thành phần số lượng hồ sơ

*Thành phần hồ sơ:

1. Công dân trực tiếp nộp hồ sơ

 a) Đối với công dân từ đủ 14 tuổi trở lên, hồ sơ gồm:

 - 01 tờ khai X01.

 - 02 ảnh mới chụp, cỡ 4x6 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, phông nền trắng.

- Xuất trình giấy CMND hoặc thẻ căn cước công dân còn giá trị sử dụng để kiểm tra, đối chiếu. Trường hợp tạm trú phải xuất trình sổ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp.

b) Đối với trẻ em dưới 14 tuổi đề nghị cấp HC riêng, hồ sơ gồm:

 - 01 tờ khai X01. Tờ khai do mẹ, cha khai và ký thay; nếu không còn mẹ, cha thì mẹ, cha nuôi hoặc người giám hộ (có giấy tờ chứng minh là mẹ, cha nuôi hoặc người giám hộ hợp pháp) khai, ký thay và phải có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi trẻ em thường trú hoặc tạm trú và đóng dấu giáp lai ảnh.

 - 02 ảnh mới chụp, cỡ 4x6 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, phông nền trắng.

 - 01 bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục Giấy khai sinh (nếu là bản chụp thì xuất trình bản chính để kiểm tra đối chiếu).

- Trường hợp trẻ em tạm trú tại tỉnh Quảng Ngãi phải xuất trình sổ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Xuất trình CMND hoặc thẻ căn cước công dân còn giá trị sử dụng của người nộp hồ sơ.

c) Đối với trẻ em từ dưới 09 tuổi, đề nghị cấp chung HC với cha hoặc mẹ, hồ sơ gồm:

 - 01 tờ khai X01. Tờ khai phải có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi trẻ em thường trú hoặc tạm trú và đóng dấu giáp lai ảnh.

 - 02 ảnh cỡ 4x6 cm của cha hoặc mẹ; 02 ảnh cỡ 3x4 cm của trẻ; ảnh mới chụp, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, phông nền trắng.

 - 01 bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục giấy khai sinh (nếu là bản chụp thì xuất trình bản chính để kiểm tra đối chiếu).

- Xuất trình CMND hoặc thẻ căn cước công dân còn giá trị sử dụng của người nộp hồ sơ. Trường hợp tạm trú phải xuất trình sổ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp.

2. Công dân ủy thác cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân nộp hồ sơ

- 01 tờ khai X01. Tờ khai có xác nhận của Thủ trưởng của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được ủy thác và đóng dấu giáp lai ảnh.

- 02 ảnh mới chụp, cỡ 4x6 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, phông nền trắng.

- 01 Công văn của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được ủy thác đề nghị giải quyết; nếu đề nghị giải quyết cho nhiều người thì kèm theo danh sách những người ủy thác có chữ ký, đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được ủy thác.

- Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cử cán bộ, nhân viên đến nộp hồ sơ;

- Xuất trình giấy CMND hoặc thẻ căn cước công dân còn giá trị sử dụng của cán bộ, nhân viên nộp hồ sơ và của người ủy thác để kiểm tra, đối chiếu.

  - Trường hợp người đề nghị cấp HC tạm trú tại tỉnh Quảng Ngãi phải xuất trình sổ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền  cấp.
       * Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

Thời hạn giải quyết

08 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ)

Đối tượng thực hiện

cá nhân; tổ chức, doanh nghiệp được ủy thác

Cơ quan thực hiện

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Hộ chiếu phổ thông.

Lệ phí

- Lệ phí cấp HC: 200.000đ/01 HC.

- Lệ phí cấp HC kèm theo trẻ em:

+ Kèm theo 01 trẻ em: 250.000đ/01HC.

+ Kèm theo 02 trẻ em: 300.000đ/01HC.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tờ khai (mẫu X01).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

1. Công dân Việt Nam đang thường trú hoặc tạm trú tại tỉnh Quảng Ngãi.

2. Công dân đề nghị cấp HC không thuộc diện "chưa được xuất cảnh" theo quy định tại Nghị định số 136/2007/NĐ-CP, ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

3. Doanh nghiệp có trụ sở đóng tại địa phương được người đề nghị cấp HC ủy thác nộp hồ sơ và nhận kết quả phải nộp hồ sơ chứng minh tư cách pháp nhân tại Phòng QLXNC Công an cấp tỉnh, gồm:

a) Bản sao hoặc bản chụp có chứng thực (nếu không có chứng thực thì xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu) các giấy tờ sau: Quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có), giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

b) Văn bản giới thiệu mẫu con dấu và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

c) Đối với doanh nghiệp hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, hồ sơ cần có thêm văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về lao động cho phép thực hiện hợp đồng cung ứng lao động đã ký kết với đối tác nước ngoài.

        *Việc gửi hồ sơ pháp nhân chỉ thực hiện một lần, khi có sự thay đổi nội dung trong hồ sơ thì doanh nghiệp gửi hồ sơ bổ sung.

Cơ sở pháp lý

      - Nghị định số 136/2007/NĐ-CP, ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

     - Nghị định số 94/2015/NĐ-CP, ngày 16/10/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP, ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

     - Thông tư số 29/2016/TT-BCA, ngày 06/7/2016 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam.

     - Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10/10,5016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.