Tổng lượt truy cập: 1734181
Số người đang online: 31

Thủ tục Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử

Trình tự thực hiện Bước 1: Người khai báo tạm trú truy cập Trang thông tin điện tử về khai báo tạm trú tại địa chỉ: https://quangngai.xuatnhapcanh.gov.vn và thực hiện như sau:
- Cung cấp các thông tin về tên, loại hình, địa chỉ, số điện thoại, email của cơ sở lưu trú; họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, số Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu của mình để nhận tài khoản khai báo (Chỉ thực hiện lần đầu)
- Đăng nhập vào Trang thông tin điện tử bằng tài khoản và mật khẩu đã được cấp.
Bước 2: Người khai báo tạm trú thực hiện nhập và kiểm tra các thông tin khai báo về người nước ngoài hoặc chuyển tập tin nhập đính kèm theo mẫu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử.
Bước 3: Ấn nút "Lưu thông tin" và kiểm tra thông tin hệ thống. Nếu hệ thống xác nhận đã tiếp nhận thì hoàn thành; nếu hệ thống chưa tiếp nhận thì thực hiện lại Bước 2.
Cách thức
thực hiện
Thực hiện qua Trang thông tin điện tử
Thành phần, số lượng hồ sơ           Thực hiện khai báo theo các trường thông tin được yêu cầu trên Trang thông tin điện tử hoặc khai báo theo mẫu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử, gồm các thông tin: Họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu, thời gian, dự kiến tạm trú của người nước ngoài
Thời hạn giải quyết 24 giờ/07 ngày
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

 Cc Các tổ chức, cá nhân gồm:

- Cơ sở lưu trú là khách sạn.

- Đối với các cơ sở lưu trú khác; người nước ngoài cư  trú tại Việt Nam; người đứng tên trong hợp đồng mua/thuê nhà cho người nước ngoài lưu trú dài hạn khuyến khích thực hiện qua Trang thông tin điện tử.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ngãi
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Thông tin tạm trú của người nước ngoài được cập nhật thường xuyên và lưu trên hệ thống Trang thông tin điện tử.
Lệ phí (nếu có) Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) Không
Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính Thưc hiện khai báo ngay khi người nước ngoài đến đăng ký tạm trú.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 1. Luật số 47/2014/QH13, ngày 16/6/2014 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
2. Luật số 51/2019/QH14, ngày 25/11/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của NNN tại Việt Nam.
3. Thông tư số 53/2016/TT-BCA ngày 28/12/2016 của Bộ Công an quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận, thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Link nộp hồ sơ trực tuyến: https://dichvucong.bocongan.gov.vn/bocongan/bothutuc/tthc?matt=26265