Tổng lượt truy cập: 1734342
Số người đang online: 80
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

Độc giả 17-04-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Hỏi về hồ sơ đăng ký mẫu con dấu mới?

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Công ty tôi vừa mới thành lập Công đoàn, tôi muốn đăng ký mẫu con dấu mới để Công đoàn hoạt động thì hồ sơ như thế nào?

FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Hồ sơ đăng ký mẫu con dấu mới của Công đoàn gồm: Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền.

Người được cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước cử đến liên hệ nộp hồ sơ phải có giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền, xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.