Tổng lượt truy cập: 1734272
Số người đang online: 66
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

Độc giả 17-04-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Quy định bao nhiêu tuổi mới được cấp chứng minh nhân dân?

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Quy định bao nhiêu tuổi mới được cấp chứng minh nhân dân?

FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Tại điều 3 Nghị định số 05/1999/NĐ-CP quy đinh:

- Công dân Việt Nam Từ đủ 14 tuổi trở lên thì được cấp CMND, cơ sở để tính tuổi là theo ngày, tháng, năm sinh ghi trong hồ sơ hộ khẩu hoặc giấy khai sinh

- Công dân Việt Nam đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam được hiểu là công dân đang sinh sống, làm việc học tập và đã đăng thường trú tại một địa chỉ xác định trên lãnh thổ Việt Nam.