Tổng lượt truy cập: 1734252
Số người đang online: 54
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

Độc giả 17-04-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Chứng minh nhân dân quá 15 năm đã hết hạn sử dụng nếu đổi lại thời gian bao lâu mới có kết quả?

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Chứng minh nhân dân quá 15 năm đã hết hạn sử dụng nếu đổi lại thời gian bao lâu mới có kết quả?

FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Theo Quy định phân công, phân cấp thủ tục cấp CMND, thời gian, trình cấp CMND; Chuyển giao hồ sơ CMND vào trong thủ tục CCCD. Ban hành kèm theo quyết định số 1222/QĐ-CAT-PV01(PC06) ngày 02/7/2019 của Giám đốc Công an tỉnh

- Tại phòng CSQLHC về TTXH:

+ Đối tượng cấp đổi không qua tra cứu tàng thư căn cước công dân không quá 8 giờ làm việc; Không quá 2 ngày làm việc đối với dịp lễ (áp dụng trước ngày nghỉ lễ là 1 ngày, sau ngày nghỉ lễ là 1 tuần), tết (áp dụng trước ngày nghỉ tết là 1 tuần, sau ngày nghỉ lễ là 2 tuần) theo quy định, kể từ ngày tiếp hồ sơ đủ điều kiện.

- Tại công an Thành phố Quảng Ngãi không quá 4 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đủ điều kiện.

- Tại công an các huyện đồng bằng không quá 5 ngày làm việc  kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đủ điều kiện.

- Tại công an các huyện miền núi không quá 8 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đủ điều kiện

- Tại công an huyện Lý Sơn không quá 9 ngày làm việc kể từ ngày tiếp hồ sơ đủ điều kiện.