Tổng lượt truy cập: 1734235
Số người đang online: 53
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

Độc giả 17-04-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Số và thời gian sử dụng CMND là bao nhiêu năm?

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Số và thời gian sử dụng CMND là bao nhiêu năm?

FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Theo thông tư số 04/1999/TT-BCA(C13) ngày 29/4/1999 hướng dẫn một số quy định của nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 04/02/1999 của chính phủ về CMND.

- CMND có giá trị sử dụng là 15 năm. Mỗi công dân Việt Nam chỉ được cấp một CMND và có một số CMND riêng. Nếu có sự thay đổi hoặc bị mất CMND thì được làm thủ tục cấp đổi, cấp lại một giấy CMND khác nhưng số ghi trên CMND vẫn giữ đúng theo số ghi trên CMND đã cấp.