Tổng lượt truy cập: 1734214
Số người đang online: 45
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

Độc giả 17-04-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Thủ tục cấp mới, đổi, cấp lại CMND cho Quân đôi nhân dân?

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Thủ tục cấp mới, đổi, cấp lại CMND cho Quân đôi nhân dân?

FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Theo thông tư số 04/1999/TT-BCA(C13) ngày 29/4/1999 hướng dẫn một số quy định của nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngay 03/02/1999 của chính phủ quy định:

- Thủ tục cấp mới, đổi, cấp lại CMND cho người đang ở trong Quân đội nhân dân:

+ Đối với công dân biên chế chính thức của Quân đội, Công an nhân dân đang ở tập trung trong doanh trại, nhà ở tập thể khi làm thủ tục cấp mới, đổi, cấp lại CMND cũng phải lafm đầy đủ các thủ tục theo quy định chung (mất CMND phải có đơn dán ảnh đóng dấu giáp lai, có xác nhận của địa phương nơi công dân đang đóng quân); riêng việc xuất trình hộ khẩu thường trú được thay bằng giấy giới thiệu của cấp có thẩm quyền kèm theo Chứng minh Quân đội; các trường hợp chưa được cấp chứng minh Quân đội nhân dân kèm theo quyết định tuyển dụng, quyết định phân công công tác.

+ Những công dân đang phục vụ trong (trừ số đang thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự) chưa đăng kí thường trú theo hộ gia đình hiện đang ở tập trung trong doanh trại thì công an cấp huyện nơi đơn vị đóng trụ sở chính, nhà ở tập thể đó làm thủ tục cấp CMND theo quy định; trương hợp đã đăng ký hộ khẩu thường trú cùng gia đình thì áp dụng như những công dân khác.