Tổng lượt truy cập: 1734178
Số người đang online: 28
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

Độc giả 17-04-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Hỏi về hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng?

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Bố tôi là thương binh Công an nhân dân, suy giảm khả năng lao động do thương tật 71%. Khi bố tôi mất, tôi được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng theo diện thân nhân của thương binh. Vừa rồi, tôi đã tốt nghiệp phổ thông trung học và thi đỗ đại học, hiện đang làm thủ tục nhập học. Xin hỏi nếu tiếp tục đi học thì tôi có được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng hay không?

FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Theo quy định tại khoản 6 Điều 3, khoản 7 Điều 4 và Điểm a khoản 2 Điều 32 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thì con của thương binh (suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 61% trở lên) từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ tháng liền kề khi thương binh chết, trừ một số trường hợp sau đây:

- Không tiếp tục đi học ngay sau khi kết thúc bậc học phổ thông;

- Đã hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng trong thời gian theo học tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc giáo dục đại học;

- Đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng trong thời gian theo học tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc giáo dục đại học mà thôi học hoặc bị buộc thôi học.

Đối chiếu quy định nêu trên, bạn vẫn được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng nếu tiếp tục học đại học.