Tổng lượt truy cập: 1734322
Số người đang online: 73
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

Độc giả 17-04-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Đề nghị cấp thẻ BHYT thân nhân công an cần thủ tục gì?

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Cán bộ, chiến sĩ căn cứ vào đối tượng thân nhân tham gia BHYT do Công an tỉnh mua, cấp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Chương II Thông tư số 57 và đối tượng tuy là thân nhân cán bộ, chiến sĩ nhưng không thuộc diện được mua cấp thẻ BHYT theo quy định tại Trừ trường hợp các đối tượng thân nhân trên thuộc đối tượng đang tham gia BHYT theo quy định tại các Điều 1, 2, 3 và khoản 1, 2 Điều 4, khoản 1, 3 Điều 6 Nghị định số 146. Nếu thân nhân cán bộ, chiến sĩ đủ điều kiện đề nghị cấp thẻ BHYT thì hướng dẫn thân nhân tra mã số BHXH trên trang thông tin điện tử của BHXH Việt Nam tại địa chỉ www.baohiemxahoi.gov.vn và kê khai vào mẫu TK1-TS như sau:

- Trường hợp đã có mã số BHXH: Kê khai đầy đủ, chính xác thông tin từ tiêu chí [1] đến tiêu chí [4], mục II theo mẫu TK1-TS (mục I để trống).

Lưu ý: Những trường hợp đã có mã số BHXH, cần tra cứu thêm thời hạn sử dụng thẻ BHYT trên trang thông tin điện tử www.baohiemxahoi.gov.vn và chỉ đề nghị mua cấp thẻ trước khi thẻ hết thời hạn sử dụng 1 tháng.

 - Trường hợp chưa có mã số BHXH: Kê khai đầy đủ, chính xác thông tin từ tiêu chí [1] đến tiêu chí [10] và tiêu chí [13], mục I theo mẫu TK1-TS (mục II để trống).

Tập hợp tờ khai TK1-TS và các giấy tờ tùy thân liên quan của thân nhân như: Bản photô chứng minh nhân dân, giấy khai sinh gửi về Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Quảng Ngãi để tập hợp đề nghị BHXH tỉnh kiểm tra, cấp thẻ.