Tổng lượt truy cập: 1734329
Số người đang online: 76
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

độc giả 19-03-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Thẩm quyền quyết định chưa cho công dân xuất cảnh?

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Thẩm quyền quyết định chưa cho công dân xuất cảnh?

FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Tại Điều 22, Nghị định số 136/2007/NĐ-CP, ngày 18/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ qui định:

1. Thẩm quyền quyết định chưa cho công dân Việt Nam xuất cảnh:

a) Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án hoặc cơ quan thi hành án các cấp quyết định chưa cho xuất cảnh đối với những người nêu tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 21 Nghị định 136/2007/NĐ-CP, ngày 18/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ

b) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định chưa cho xuất cảnh đối với những người nêu tại khoản 4 Điều 21 Nghị định này.

c) Bộ trưởng Bộ y tế quyết định chưa cho xuất cảnh đối với những người nêu tại khoản 5 Điều 21 Nghị định này.

d) Bộ trưởng Bộ Công an quyết định chưa cho xuất cảnh đối với những người nêu tại khoản 6 Điều 21 Nghị định này.

đ) Thủ trưởng cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh- Bộ công an quyết định chưa cho xuất cảnh đối với những người nêu tại khoản 7 Điều 21 Nghị định này.