Tổng lượt truy cập: 1734195
Số người đang online: 38
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

độc giả 19-03-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Về việc công dân bị mất Hộ chiếu phổ thông thì giải quyết như thế nào?

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Về việc công dân bị mất Hộ chiếu phổ thông thì giải quyết như thế nào?

FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Tại điểm a, Khoản 1, Điều 9, Thông tư 29/2016/TT-BCA, ngày 06/7/2016 thì trách nhiệm của người bị mất hộ chiếu:

a) Trong thời hạn 48 giờ kể từ khi phát hiện mất hộ chiếu, cần trình báo với cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh nơi gần nhất, theo Mẫu X08 để hủy giá trị của hộ chiếu đã mất.

b) Khi đến trình báo, cần xuất trình CMND hoặc thẻ Căn cước công dân còn giá sử dụng để kiểm tra, đối chiếu; nếu gửi đơn trình báo qua bưu điện thì đơn phải có xác nhận của Trưởng Công an phường, xã, thị trấn nơi người đó thường trú hoặc tạm trú.

c) Người bị mất hộ chiếu nếu không kịp thời trình báo với cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh sẽ bị xem xét xử lý hành chính theo quy định của pháp luật…