Tổng lượt truy cập: 1734282
Số người đang online: 65
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

độc giả 19-03-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Hướng dẫn tạo tài khoản khai báo lưu trú trực tuyến

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Tôi có 01 cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và có nhu cầu khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua Trang thông tin điện tử, đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn để cơ sở lưu trú của tôi có thể tạo được tài khoản khai báo trên Trang thông tin điện tử

FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Người khai báo tạm trú truy cập Trang thông tin điện tử của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ngãi qua địa chỉ: https://quangngai.xuatnhapcanh.gov.vn. Cung cấp thông tin về tên, loại hình, địa chỉ, số điện thoại, email của cơ sở lưu trú; họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, số giấy Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của mình để nhận tài khoản khai báo. Khi có thay đổi các thông tin liên quan đến tài khoản khai báo phải cập nhật sửa đổi, bổ sung ngay thông tin đó trên Trang thông tin điện tử.