Tổng lượt truy cập: 176395
Số người đang online: 39

Thủ tục hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật (chỉ áp dụng trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi)

Thủ tục

Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật

Trình tự thực hiện

* Bước 1: Trường hợp đăng ký thường trú không đúng thẩm quyền, không đúng điều kiện và đối tượng quy định tại Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành thì Trưởng Công an thành phố Quảng Ngãi báo cáo, đề xuất Giám đốc Công an tỉnh (đối với thành phố Quảng Ngãi), Trưởng Công an xã, thị trấn hoặc đội nghiệp vụ thuộc Công an huyện báo cáo đề xuất Trưởng Công an huyện quyết định huỷ bỏ việc đăng ký thường trú trái pháp luật.

* Bước 2: Giám đốc Công an cấp tỉnh quyết định hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật của Công an thành phố Quảng Ngãi.

* Bước 3: Công an thành phố Quảng Ngãi và công dân thực hiện Quyết định hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật.

Cách thức thực hiện

* Trực tiếp tại trụ sở Công an thành phố Quảng Ngãi.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ tết).

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

a) Hồ sơ đăng ký thường trú trái pháp luật.

b) Các giấy tờ, tài liệu khác chứng minh việc đăng ký thường trú trái pháp luật (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

Chưa quy định cụ thể

Đối tượng thực hiện

Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, công dân Việt Nam; người Việt Nam định cư ở nước ngoài vẫn còn quốc tịch Việt Nam trở về Việt Nam sinh sống.

Cơ quan thực hiện

- Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Quảng Ngãi.

- Công an xã, thị trấn thuộc huyện trên địa bàn tỉnh.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật

Lệ phí

 

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

+ Luật Cư trú (Luật số 81/2006/QH11 ngày 29/11/2006).

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú (Luật số 36/2013/QH13, ngày 20/6/2013).

+ Nghị định số 31/2014/NĐ-CP, ngày 18/4/2014 của  Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

+ Thông tư số 35/2014/TT-BCA, ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của  Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

+ Thông tư số 36/2014/TT-BCA, ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú.

+ Thông tư số 61/2014/TT-BCA, ngày 20/11/2014 của Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú.