Tổng lượt truy cập: 176373
Số người đang online: 27

Thủ tục cấp đổi sổ hộ khẩu (chỉ áp dụng trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi)

Thủ tục

Cấp đổi sổ hộ khẩu

Trình tự thực hiện

     * Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

* Bước 2: Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Công an thành phố Quảng Ngãi (đối với thành phố Quảng Ngãi) để làm thủ tục cấp đổi số hộ khẩu. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu với các quy định của pháp luật về cư trú:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng thiếu thành phần hồ sơ hoặc biểu mẫu, giấy tờ kê khai chưa đúng, chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người đến nộp hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận và trả lời bằng văn bản cho công dân, nêu rõ lý do không tiếp nhận.

* Bước 3: Trả kết quả:

+ Trường hợp được giải quyết cấp đổi sổ hộ khẩu: Nộp lệ phí và nhận hồ sơ; kiểm tra lại giấy tờ, tài liệu, đối chiếu các thông tin được ghi trong sổ hộ khẩu, giấy tờ khác và ký nhận vào sổ theo dõi giải quyết hộ khẩu (ký, ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm nhận kết quả).

+ Trường hợp không giải quyết cấp đổi sổ hộ khẩu: Nhận lại hồ sơ đã nộp; kiểm tra lại giấy tờ, tài liệu có trong hồ sơ; nhận văn bản về việc không giải quyết cấp đổi sổ hộ khẩu và ký nhận (ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm nhận văn bản và hồ sơ đăng ký cư trú đã nộp) vào sổ theo dõi giải quyết hộ khẩu.

Cách thức thực hiện

* Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Công an thành phố Quảng Ngãi.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả: từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

a) Sổ hộ khẩu (bị hư hỏng) hoặc sổ hộ khẩu gia đình, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể (đối với trường hợp đổi từ mẫu sổ cũ).

b)  Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (HK02).

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

Không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, công dân Việt Nam; người Việt Nam định cư ở nước ngoài vẫn còn quốc tịch Việt Nam trở về Việt Nam sinh sống.

Cơ quan thực hiện

 Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Quảng Ngãi.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Sổ hộ khẩu

Lệ phí

 

- Các phường thuộc thành phố Quảng Ngãi: 20.000đ;

- Các xã, phường, thị trấn còn lại: 10.000đ.

* Các đối tượng miễn thu lệ phí Theo Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi:

+ Trẻ em; Người cao tuổi; người khuyết tật; người có công với cách mạng; cha đẻ, mẹ đẻ, vợ (hoặc chồng), con dưới 18 tuổi của người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (khoản 1 Điều 2).

+ Điều chỉnh lại những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà (khoản 2 Điều 2). 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (HK02);

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

+ Luật Cư trú (Luật số 81/2006/QH11 ngày 29/11/2006).

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú (Luật số 36/2013/QH13, ngày 20/6/2013).

+ Nghị định số 31/2014/NĐ-CP, ngày 18/4/2014 của  Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

+ Thông tư số 35/2014/TT-BCA, ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của  Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

+ Thông tư số 36/2014/TT-BCA, ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú.

+ Thông tư số 61/2014/TT-BCA, ngày 20/11/2014 của Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú.

+ Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

+ Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.