Tổng lượt truy cập: 176387
Số người đang online: 32

Thủ tục đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi

Thủ tục

Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi

Trình tự thực hiện

* Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của cơ quan tổ chức có nhu cầu làm con dấu, viết giấy hẹn trả dấu.

* Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ hoàn thiện thủ tục và đề xuất cấp Giấy phép khắc dấu.

* Bước 3: Trình lãnh đạo duyệt Giấy phép khắc dấu và chuyển cho cơ sở kinh doanh khắc dấu để sản xuất con dấu.

* Bước 4: Nhận con dấu từ cơ sở kinh doanh khắc dấu chuyển đến để làm thủ tục lưu mẫu và hoàn thành giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu.

* Bước 5: Trả con dấu cho cơ quan, tổ chức và làm thủ tục thu lệ phí theo quy định

Cách thức thực hiện

* Trực tiếp tại trụ sở Phòng Cánh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ tết).

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

Văn bản quy định cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có chức năng cấp văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ có dán ảnh hoặc niêm phong tài liệu của cơ quan có thẩm quyền.

* Người đến nộp hồ sơ phải có giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền, xuất trình Thẻ căn cước công dân hoặc CMND.

      * Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện

Cơ quan, tổ chức

Cơ quan thực hiện

Đội Đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT và con dấu -  Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

Lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có chức năng cấp văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ có dán ảnh hoặc niêm phong tài liệu theo quy định của pháp luật thì được phép sử dụng dấu nổi, dấu thu nhỏ hoặc dấu xi.

- Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước chỉ được sử dụng một con dấu theo mẫu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Trường hợp cần thiết phải sử dụng thêm con dấu như con dấu đã cấp (dấu ướt, dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi), thực hiện theo quy định sau đây:

+ Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng thêm dấu ướt phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền;

+ Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước tự quyết định việc sử dụng thêm dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi;

+ Tổ chức kinh tế tự quyết định việc sử dụng thêm con dấu.

- Người được cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước cử đến liên hệ nộp hồ sơ phải có giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền, xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

- Văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu theo quy định của pháp luật.

Cơ sở pháp lý

 - Nghị định số 99/2016/NĐ-CP 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.

 - Thông tư số 44/2017/TT-BCA quy định về mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức và chức danh nhà nước.

 - Thông tư số 45/2017/TT-BCA quy định về trình tự đăng ký mẫu con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu,   kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu.

- Thông tư số 218/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh, phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ  hỗ trợ.