Tổng lượt truy cập: 176354
Số người đang online: 22

Thủ tục đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến

Thủ tục

Đăng ký xe từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến

Trình tự thực hiện

* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông.

Cán bộ tiếp nhận: Kiểm tra hồ sơ đăng ký xe.

Nếu hồ sơ đăng ký xe chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cho chủ xe hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Trường hợp hồ sơ đăng ký xe đầy đủ theo quy định: thực hiện quy trình đăng ký xe quy định tại Thông tư số 41/2016/TT-BCA, ngày 12/10/2016 của Bộ Công an; Cấp giấy hẹn cho chủ xe; Thu lệ phí theo quy định.

* Bước 3: Trả kết quả (Thu giấy hẹn).

Cách thức thực hiện

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết) tại trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông

 * Thời gian trả kết quả: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ tết) trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu).

- Chứng từ lệ phí trước bạ.
- Giấy khai sang tên, di chuyển xe.
- Phiếu sang tên di chuyển kèm theo chứng từ chuyển quyền sở hữu xe và hồ sơ gốc của xe. 
- Giấy tờ của chủ xe.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

Cấp ngay biển số xe; Giấy chứng nhận đăng ký xe thời gian hoàn thành không quá 08 giờ làm việc, kể từ lúc nhận hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Xe đã đăng ký từ tỉnh khác chuyển đến cho chủ xe tại địa phương.

Cơ quan thực hiện

Đội Đăng ký xe, Phòng Cảnh sát giao thông

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Cấp biển số xe, giấy chứng nhận đăng ký xe.

Lệ phí

Thu theo Thông tư số 229/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Giấy khai đăng ký xe (ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

+ Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008);

+ Thông tư số 15/2014/TT-BCA, ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe;

+ Thông tư số 41/2016/TT-BCA, ngày 12/10/2016 của Bộ Công an quy định quy trình đăng ký xe;

+ Thông tư 64/2017/TT-BCA ngày 28/12/2017 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2014/TT-BCA, ngày 04/4/2014 quy định về đăng ký xe;

+ Thông tư số 229/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

+ Quyết định số 242/QĐ-CAT-PV11(PC), ngày 02/3/2017 của Giám đốc Công an tỉnh về việc rút ngắn thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký xe