Tổng lượt truy cập: 1734314
Số người đang online: 69
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Nếu có phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính, ông (bà) có thể liên hệ:

1. Cổng dịch vụ công Bộ Công an: Địa chỉ truy cập: https://dichvucong.bocongan.gov.vn; Địa chỉ thư điện tử: tiepnhanphananhkiennghi@mps.gov.vn.

2. Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công an: Địa chỉ truy cập Website: www.mps.bocongan.gov.vn (hoặc www.bocongan.gov.vn); Mục Phản ánh, kiến nghị.

3. Cổng Dịch vụ công quốc gia: Địa chỉ truy cập: https://dichvucong.gov.vn; Website: www.dichvucong.gov.vn; Địa chỉ thư điện tử: dichvucong@chinhphu.vn; Mục Phản ánh, kiến nghị.

4. Tại Công an tỉnh SĐT: 069.4309589, Email: ca@quangngai.gov.vn

Hoặc phản ánh trực tiếp theo các thông tin dưới đây


Người dân

Thông tin liên hệ

Địa chỉ liên hệ

Phản ánh, kiến nghị về việc

Nội dung phản ánh, kiến nghị

Tài liệu đính kèm

Mã bảo mật

Nhập mã bảo mật ở trên (bắt buộc)  
PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ ĐÃ TRẢ LỜI