Tổng lượt truy cập: 175733
Số người đang online: 56
Thông báo - Văn bản

Chỉ số đánh giá công tác CCHC các đơn vị cấp phòng không trực tiếp giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân (trừ PA08, PC06, PC07, PC08)TẢI VỀ