Tổng lượt truy cập: 1734321
Số người đang online: 73
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

Độc giả 17-04-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Hỏi về thời gian giải quyết các thủ tục đăng ký con dấu?

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Thời gian giải quyết các thủ tục đăng ký con dấu trong bao nhiêu ngày?

FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết, cơ quan đăng ký mẫu con dấu có trách nhiệm trả kết quả đăng ký mẫu con dấu.