Tổng lượt truy cập: 1732013
Số người đang online: 603
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

Độc giả 17-04-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Hỏi về trả lại con dấu?

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Công ty tôi hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trước đây đã được cơ quan Công an cấp con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu theo Nghị định số 58/2001/NĐ-CP thì sau khi Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp có hiệu lực thi hành thì Công ty tôi có phải trả lại con dấu đang sử dụng không?

FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Trường hợp doanh nghiệp đã được đăng ký con dấu tại cơ quan Công an trước ngày 01/7/2015 có nhu cầu sử dụng con dấu thì vẫn tiếp tục được sử dụng.