Tổng lượt truy cập: 1734194
Số người đang online: 37
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

Độc giả 17-04-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Hỏi về sử dụng con dấu?

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Trước đây đơn vị tôi bị thất lạc giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu, đơn vị tôi đã làm thủ tục cấp lại nhưng nay đơn vị đã tìm thấy giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu cũ thì đơn vị tôi sử dụng giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu cũ hay giấy mới được cấp?

FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu bị mất phải thực hiện thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu. Trường hợp sau khi được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu thì tìm lại được giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu cũ, đơn vị phải giao nộp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu cũ cho cơ quan Công an đã cấp giấy và sử dụng giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu mới được cấp lại.