Tổng lượt truy cập: 1734176
Số người đang online: 26
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

Độc giả 17-04-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Hỏi về cấp lại Sổ hộ khẩu?

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Tôi Nguyễn Văn A, sinh ngày 15/10/1968; thường trú ở tổ 02 phường Nghĩa Chánh thành phố Quảng Ngãi: Vào ngày 12/12/2019 tôi đi giao dịch dân sự thì đánh rơi các loại giấy tờ trong đó có sổ hộ khẩu gia đình. Vậy tôi có được cấp lại sổ hộ khẩu không và hồ sơ, thủ tục như thế nào để?

FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

- Tại khoản 1 và 2 Điều 24 Luật Cư trú quy định: Về sổ hộ khẩu.

1. Sổ hộ khẩu được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký thường trú và có giá trị xác định nơi thường trú của công dân.

2. Sổ hộ khẩu bị hư hỏng thì được đổi, bị mất thì được cấp lại.

- Tại điểm a khoản 2 Điều 10 Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú quy định: Cấp sổ hộ khẩu

2. Trường họp sổ hộ khẩu bị hư hỏng thì được đổi, bị mất thì được cấp lại. So hộ khẩu được đổi, cấp lại có số, nội dung như sổ hộ khấu đã cấp trước đây. Hồ sơ đối, cấp lại sổ hộ khẩu bào gồm:

a. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Trường họp cấp lại sổ hộ khẩu tại thành phố, thị xã thuộc tỉnh và quận, huyện, thị xã thuộc thành phô trực thuộc Trung ương phải có xác nhận của Công an xã, phường, thị trân nơi thường trú vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

Căn cứ quy định trên thì hồ sơ gồm:

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (phải có xác nhận của Công an phường Nghĩa Chánh vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu).