Tổng lượt truy cập: 1734221
Số người đang online: 48
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

Độc giả 17-04-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Hỏi về điều chỉnh thông tin ngày, tháng, năm sinh?

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Tôi Nguyễn Thị A Lai hiện đang thường trú tại xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, trong sổ hộ khẩu tôi có ngày, tháng, năm sinh là 30/02/1981 nhưng nay được cơ quan có thẩm quyền cấp lại giấy đăng ký khai sinh có ngày, tháng, năm sinh 28/02/1981. Để được điều chỉnh ngày, tháng, năm sinh trong sổ hộ khẩu. Tôi phải làm hồ sơ, thủ tục như thế nào và nơi nộp hồ sơ để được điều chỉnh?

FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

- Tại khoản 2 điều  29 Luật Cư trú quy định:

2. Trường hợp có thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của người có tên trong sổ hộ khẩu thì chủ hộ hoặc người có thay đổi hoặc người được ủy quyền phải làm thủ tục điều chỉnh. Người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu, giấy khai sinh hoặc quyết định được phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền về đăng ký hộ tịch.

- Tại điểm a khoản 2 điều 12 Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú quy định:

Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của cơ quan có thẩm quyền thì chủ hộ hoặc người có thay đổi hoặc người đại diện trong hộ phải làm thủ tục điều chỉnh trong sổ hộ khẩu.

 Căn cứ những quy định trên thì hồ sơ, thủ tục gồm:

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (HK02);

- Bản khai nhân khẩu (HK01);

- Giấy khai sinh (bản sao) nếu có hoặc quyết định được phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền về đăng ký hộ tịch;

- Sổ hộ khẩu (HK08).

Nơi nộp hồ sơ

- Tại Điều 9 Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú quy định: Thẩm quyền đăng ký thường trú.

1. Công an quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền đăng ký thường trú tại quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Công an xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh có thẩm quyền đăng ký thường trú tại các xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh. Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh có thẩm quyền đăng ký thường trú tại thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Căn cứ quy định trên thì:

Nguyễn Thị A Lai nộp hồ sơ điều chỉnh ngày, tháng, năm sinh tại Công an xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.