Tổng lượt truy cập: 1734306
Số người đang online: 68
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

Độc giả 17-04-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Hỏi về chuyển nơi đăng ký thường trú?

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Tôi Hồ Thị Trà My, sinh ngày 15/12/1983 hiện đang thường trú tại xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, tôi có chồng ở xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thanh, tỉnh Quảng Nam, nay tôi muốn chuyển nơi đăng ký thường trú về quê chồng. Vậy tôi phải làm hồ sơ, thủ tục như thế nào? nộp hồ sơ ở đâu?

FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

- Tại khoản 2 Điều 28 Luật Cư trú quy định: Giấy chuyển hộ khẩu được cấp cho công dân trong các trường hợp sau đây:

a. Chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh;

b. Chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc Trung ương; thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

- Tại khoản 1 và khoản 2 Điều 8 Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú quy định: Giấy chuyển hộ khẩu.

1. Thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu

a. Trưởng Công an xã, thị trấn có thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu cho các trường hợp chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh và ngoài phạm vi tỉnh;

b. Trưởng Công an huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp giấy chuyển hộ khấu cho các trường hợp chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chuyển hộ khẩu, bao gồm:

a. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

b. Sổ hộ khẩu (hoặc sổ hộ khẩu gia đình, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thê đã được câp trước đây).

Căn cứ các quy định trên thì hồ sơ gồm:

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (HK02);

- Sổ hộ khẩu (HK08).

Nơi nộp hồ sơ

- Tại Điều 9 Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú quy định: Thẩm quyền đăng ký thường trú.

1. Công an quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền đăng ký thường trú tại quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Công an xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh có thẩm quyền đăng ký thường trú tại các xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh. Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh có thẩm quyền đăng ký thường trú tại thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Căn cứ quy định trên thì:

Hồ Thị Trà My nộp hồ sơ tại Công an xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.