Tổng lượt truy cập: 1734281
Số người đang online: 65
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

Độc giả 17-04-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Hỏi về tách sổ hộ khẩu?

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Tôi Hoàng Văn Tuấn, sinh năm 1980 hiện nay tôi và cha, mẹ có hộ khẩu thường trú ở tổ 03 phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi. Nay tôi muốn tách sổ hộ khẩu riêng để tiện sinh hoạt cho cá nhân tôi. Tôi phải làm hồ sơ thủ tục như thế nào? Nộp hồ sơ ở đâu?

FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

- Tại điểm a khoản 1 Điều 26 Luật Cư trú quy định:

a. Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có chỗ ở độc lập với gia đình của người đó, người sống độc thân, người được tách sổ hộ khẩu theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật này;

- Tại điểm a khoản 1 Điều 27 Luật Cư trú quy định:

a. Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;

Căn cứ các quy định trên thì hồ sơ gồm:

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (HK02);

- Sổ hộ khẩu (HK08).

Nơi nộp hồ sơ

- Tại Điều 9 Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú quy định: Thẩm quyền đăng ký thường trú.

1. Công an quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền đăng ký thường trú tại quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Công an xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh có thẩm quyền đăng ký thường trú tại các xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh. Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh có thẩm quyền đăng ký thường trú tại thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Căn cứ quy định trên thì:

Hồ sơ của Hoàng Văn Tuấn nộp tại Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.