Tổng lượt truy cập: 1734266
Số người đang online: 63
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

Độc giả 17-04-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Hỏi về xóa đăng ký thường trú?

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Tôi Lê Văn A, sinh năm 1975 thường trú tại xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; hiện nay trong sổ hộ khẩu của gia đình tôi có 04 nhân khẩu (gồm Mẹ đẻ, vợ và con) nhưng mẹ tôi tuổi già, sức yếu đã qua đời vào tháng 11/2019; tôi đã báo với chính quyền địa phương và được chính quyền địa phương hướng dẫn làm các hồ sơ, thủ tục để được cấp giấy báo tử cho mẹ tôi; nay tôi muốn xóa đăng ký thường trú cho mẹ tôi trong sổ hộ khẩu, thì phải làm hồ sơ, thủ tục như thế nào? Tôi nộp hồ sơ ở đâu để được cấp thẩm quyền xóa đăng ký thường trú cho mẹ tôi?

FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

- Tại điểm a khoản 1 Điều 22 Luật Cư trú quy định: Về Xóa đăng ký thường trú.

1. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị xóa đăng ký thường trú:

a. Chết, bị Tòa án tuyên bố là mất tích hoặc đã chết.

- Tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 11 Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú quy định:

 1. Xoá đăng ký thường trú là việc cơ quan có thẩm quyền đãng ký thường trú xóa tên người đã đăng ký thường trú trong sổ hộ khẩu và sổ đăng ký thường trú.

2. Thủ tục xoá đăng ký thường trú đối với các trường hợp thuộc các điểm a, điểm b, điểm c và điểm d khoản 1 Điều 22 Luật Cư trú

a. Trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày có người thuộc diện xoá đăng kỷ thường trú thì đại diện hộ gia đình có trách nhiệm đến làm thủ tục xoá đăng ký thường trú. Hồ sơ bao gồm: Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; sổ hộ khẩu; giấy tờ chứng minh thuộc một trong các trường họp xoá đăng ký thường trú.

Căn cứ các quy định trên thì hồ sơ gồm:

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (HK02);

- Giấy tờ chứng minh thuộc một trong các trường họp xoá đăng ký thường trú (bản sao Giấy báo tử);

- Sổ hộ khẩu (HK08).

Nơi nộp hồ sơ

- Tại Điều 9 Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú quy định: Thẩm quyền đăng ký thường trú.

1. Công an quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền đăng ký thường trú tại quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Công an xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh có thẩm quyền đăng ký thường trú tại các xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh. Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh có thẩm quyền đăng ký thường trú tại thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Căn cứ quy định trên thì:

Hồ sơ của Lê Văn A nộp tại: Công an xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.