Tổng lượt truy cập: 1734229
Số người đang online: 51
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

Độc giả 17-04-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Hỏi về đăng ký tạm vắng?

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Tôi Lâm Chí D năm nay 19 tuổi đang có hộ khẩu thường trú tại xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi; nay tôi muốn vào thành phố Hồ Chí Minh để làm ăn trong một thời gian dài, nhưng tôi nghe Chú làm xã Đội trưởng xã Nghĩa Thương nói trường hợp của tôi đi làm ăn ở thành phố Hồ Chí Minh mà trên 03 tháng phải đến Công an xã Nghĩa Thương khai báo tạm vắng. Vậy trường hợp của tôi có phải khai báo tạm vắng không? Hồ sơ, thủ tục như thế nào?

FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

- Tại khoản 2 Điều 32 Luật Cư trú quy đinh: Về khai báo tạm vắng

2. Người trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự, dự bị động viên đi khỏi huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi mình cư trú từ ba tháng trở lên có trách nhiệm khai báo tạm vắng.

- Tại Điều 22 Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú quy định: Về khai báo tạm vắng.

1. Đối tượng, thủ tục khai báo tạm vắng thực hiện theo quy định tại Điều 32 Luật Cư trú và hướng dẫn tại Thông tư này.

2. Người khai báo tạm vắng phải đến trụ sở Cồng an xã, phường, thị trấn nơi cư trú để làm thủ tục khai báo tạm vắng.

Người khai báo tạm vắng theo khoản 2 Điều 32 Luật Cư trú thì thời hạn tạm vắng do người đó tự quyết định.

Căn cứ các quy định nêu trên thì:

Lâm Chí D là đối tượng thuộc khoản 2 Điều 21 Luật Cư trú (Người trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự, dự bị động viên đi khỏi huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi mình cư trú từ ba tháng trở lên có trách nhiệm khai báo tạm vắng).

Thủ tục khai báo tạm vắng gồm:

- Lâm Chí D đến Công an xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi để khai báo tạm vắng.

- Phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân và ghi vào phiếu khai báo tạm vắng và thời hạn tạm vắng do Lâm Chí D tự quyết định.