Tổng lượt truy cập: 1734183
Số người đang online: 32
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

Độc giả 17-04-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Người tâm thần có được cấp đổi, cấp lại giấy CMND Không?

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Những người đang mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác không có khản năng, điều khiển được năng lực hành vi của bản thân. Vậy có được cấp đổi, cấp lại giấy CMND Không?

FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Tại mục 2 hướng dẫn số 1718/C41-C72 ngày 02/6/2017 Của Tổng cục cảnh sát.

Đối với công dân người đang mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mất khản năng, điều khiển được năng lực hành vi khi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại CMND phải có người đại diện hợp pháp đến cùng để làm thủ tục theo quy định. Việc viết đơn đề nghị, kê khai tờ khai CMND do người đại diện hợp pháp thực hiện và chịu trách nhiệm hình sự về các nội dung kê khai.