Tổng lượt truy cập: 1734357
Số người đang online: 88
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

Độc giả 17-04-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Mất CMND, muốn được cấp lại CMND cần những thủ tục gì?

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Mất CMND, muốn được cấp lại CMND cần những thủ tục gì?

FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Tại mục 3 hướng dẫn số 1718/C41-C72 ngày 02/6/2017 Của Tổng cục cảnh sát.

Công dân xuất trình sổ hộ khẩu và đơn trình bày nêu rõ lý do đổi, cấp lại đơn phải có xác nhận công an phường, xã, thị trấn nơi cấp hộ khẩu thường trú, ảnh dán vào đơn phải có dấu giáp lai.